Försäkringar

GRRC är en förening inom Svenska danssportförbundet som är en del av Riksidrottsförbundet.
Dessa två förbund tillhandahåller försäkringar för klubbens medlemmar.

Danssportförbundet täcks av riksidrottsförbundets grundförsäkring hos Folksam. Denna försäkring omfattar ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, patientförsäkring och olycksfallsförsäkring för funktionärer och ledare.

Läs mer om grundförsäkring här: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring

För de medlemmar som har löst tävlingslicens via danssportförbundet ingår en olycksfallsförsäkring i licensen via Folksam. Vill du som medlem vara extra försäkrad via klubben utöver din privata hemförsäkring så löser du en låg tävlingslicens för att få tillgång till den extra försäkring som danssportförbundet erbjuder. Behöver licensförsäkringen användas ringer du till Folksam på telefon 0771 – 960 960.

Läs mer om licensförsäkringen här: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/danssport

GRRC har utöver dessa två försäkringar en föreningsförsäkring hos Folksam som täcker klubbens lokal och egendom.

Eftersom försäkringar kan ändras med tiden rekommenderar vi att du kontrollerar med styrelsen innan en försäkring skall användas om du ser att denna sida inte uppdaterats på ett tag.