”Om stammen är kraftig klarar den av en större krona”. Om grunderna sitter så klarar dansaren av att lära sig svårare variationer och mer avancerade turer och teknik. Vi vet att valet av kursnivå kan vara svårt ibland. När är det läge att gå upp till en svårare nivå? Vi på klubben har ett brett kursutbud där stammen är kurser med huvudfokus på att förbättra grunderna i dansen. Utöver det har vi grenar som spretar iväg där man som dansare själv kan välja om man vill bygga på sitt dansande med parträning, tävling eller kurser som lär ut fler variationer och musikanpassning. Målet är förstås att alla dansare ska känna att dom fått tillräcklig information för att välja rätt kursnivå.

Väljer man som kursdeltagare en för lätt kursnivå så kommer innehållet att kännas tråkigt. Väljer man istället en för svår kursnivå så kommer det att göra att man har svårt att ta till sig det som gås igenom på kurserna, man kommer kanske att tycka att turerna man ska göra är för svåra och kan därför inte använda sig av dom utanför kursen. Dessutom kan det leda till att kunskapsnivån i gruppen blir för ojämn och kursledarna kan då inte hålla sig till den tänkta kursplanen. Som kursledare försöker man alltid anpassa innehållet till de deltagare som finns i gruppen den terminen, men det blir alltså svårare om nivån i gruppen är för låg eller ojämn. Vi rekommenderar därför att du läser följande checklista om du är osäker inför valet. Känner du att du klarar det som står är du redo att gå upp i nivå.

  • Du har förstått teorin kring grundstenarna i kursen.
  •  Du känner att de turer och steg som har gåtts igenom under kursens gång är lätta att utföra själv och tillsammans med de flesta andra deltagare i kursen.
  • Du har deltagit på större delen av terminens kurstillfällen.
  • Du känner att du kommer ihåg de turer och steg som har gåtts igenom på kursen senaste terminen utan att någon instruktör påminner.

Känns de här fyra punkterna självklara så är du redo att gå upp till en svårare nivå. Känner du dig osäker så kan och bör du gå om kurserna både för din egen skull och övriga deltagares. När man går om kurser har man större chans att fokusera på och förbättra sitt eget dansande istället för att bara kunna fokusera på det som kursledaren går igenom. Målet bör inte vara att du ska gå igenom de olika kursnivåerna så fort som möjligt utan att du får lära dig dansa på ett lustfyllt sätt i din egen takt. Tveka inte inför att prata med din kursledare om du är osäker, de hjälper gärna till!

Kursinnehåll: Har du inte tidigare dansat bugg eller inte gått en buggkurs på 3 år. Då är det här kursen för dig! Vi lär ut den grundläggande förningstekniken i Å-hej och att följa takten i musiken, samt några enkla figurer.

Krav på förkunskaper: Inga

Kursinnehåll: Vi finslipar tekniken Å-hej, som vi lärt oss tidigare. Vi lär ut nya figurer och kombinationer. Med en ganska flexibel kursplan så kan ledaren anpassa sig efter gruppens nivå.

Krav på förkunskaper: Du ska ha gått Grön kurs.

Kursinnehåll: Vi fortsätter att finslipa tekniken Å-hej, som vi lärt oss på tidigare kurser.
Blå kurs har en högre svårighetsgrad än Gulkurs
Tempot är varierande och innehåller nya figurer samt fler avancerade kombinationer av tidigare figurer.

Krav på förkunskaper: Två Gula kurser

Kursinnehåll: Detta är en tävlingsförberedande kurs med mycket inriktning på teknik inom Å-hej.

Krav på förkunskaper: Du ska ha gått Blå kurs minst två terminer.

Kursinnehåll: Rosa kurs fokuserar på figurer och musikanpassning i varierande tempo.

Krav på förkunskaper: Du ska ha gått Blå kurs minst 1 termin.

Denna kurs är för de par som vill bli mer samdansade.

Krav på förkunskaper: Du ska ha gått Gul kurs minst två terminer.

Andra krav: Endast paranmälan.

Träningsinnehåll: Detta är en ledarledd tävlingsträning. Vi tillämpar Å-hej-tekniken såsom i våra övriga Buggkurser.

Röd kurs är en instruktörsledd tävlingsträning. Vi tränar individuellt, i grupp och med egen partner. Fokus ligger på teknik, sväng och dansglädje. Periodvis fokuseras det intensivt på vissa moment för att öka förståelsen för viktiga byggstenar i dansen. Tanken är att paren ska använda träningarna som utgångspunkt för det egna övandet. För att hålla en hög kvalitet på träningarna är det viktigt att du som deltar i tävlingsträningen är beredd att öva mycket själv och med din partner utöver kurstillfällena.


Krav på förkunskaper: Du bör ha gått Lila

Andra krav: Under terminen ställs krav på att lösa tävlingslicens samt att delta i tävling  två gånger / termin.

Turordningsregler: Par där båda tävlar för oss har förtur.

Observera: Detta är en ledarledd utökad tävlingsträning. För att gå denna krävs att man också går röd grupp i bugg på måndagar.

Träningsinnehåll: Detta är en ledarledd tävlingsträning. Vi tillämpar Å-hej-tekniken såsom i våra övriga Buggkurser. Denna träning är för dem som går röd grupp på måndagar men vill utöka sin träning med ytterliga ett ledarlett pass i veckan för att kunna höja nivån på sin tävlingsdans.

Krav på förkunskaper: Du ska vara antagen till Röd tävlingsträning på måndagar enligt den kursens regler  

Andra krav: Du ska vara aktivt tävlande och under terminen ställs krav på att lösa tävlingslicens samt att delta i tävling  två gånger / termin. 

Turordningsregler: Par där båda tävlar för oss har förtur.

Kursinnehåll: För dig som inte dansat West Coast Swing förut eller vill repetera grunderna! Vi lär ut den grundläggande tekniken och enkla turer. Du kan med fördel gå denna nivå fler gånger.

Krav på förkunskaper: Inga

Kursinnehåll: För dig som känner dig trygg med grundsteg och grundturer från grön kurs och vill lära dig nya turer samt nya variationer på de figurer som du redan kan.

Krav på förkunskaper: Grön WCS.

Kursinnehåll: För dig som börjar känna dig redo att jobba med musikanpassning som t.ex. förändringar i timing och styling samt mer avancerade turer.

Krav på förkunskaper: Gul WCS (minst två gånger)

Kursinnehåll: Fokus tävling. För dig som vill tävla i WCS och vill fokusera på mer teknik.

Krav på förkunskaper: Du ska ha goda förkunskaper i WCS, medverkat på olika event samt socialdansat en hel del eller gått vårt kursutbud på GRRC.

Andra krav: Deltagande på minst 2 tävlingar per termin/år (enligt tävlingspolicyn)

Träningsinnehåll: Ledarledd träning i Boogie Woogie som främst riktar sig mot de som tävlar i Boogie Woogie eller har för avsikt att börja tävla.

Stort fokus under träningarna kommer att ligga på de grundläggande momenten i dansen: takt; grundsteg, karaktär och föra-följa samt passeringar och enkla figurer. Alla dessa är viktiga moment att öva på oavsett vilken nivå man är på i sitt tävlande.

Terminen inleds med en del repetition så att även de som inte dansat Boogie Woogie på länge snabbt kan komma igång. 

I huvudsak sker träningen i stor grupp där vi byter runt.
Medlemskap i GRRC är ett krav.
16 tillfällen om vardera 1h och 15 minuter

Turordningsregler: Tävlande för GRRC har förtur.

Kursinnehåll: För dig som aldrig dansat lindy hop innan eller vill repetera grunderna. Tonvikten ligger på takt, grundsteg och karaktär samt social dans i långsamt till medeltempo. Vi går tillsammans igenom några enkla turer med inslag av lättare improvisation.”

Krav på förkunskaper: Inga