Våra kommitéer

Kurskommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • hålla hög kvalitet
  GRRC erbjuder kurser med utbildade ledare och trivsamt umgänge. Föreningen är lyhörd och öppen för delaktighet. 
 • vara attraktiv
  GRRC uppmuntrar och lockar så många som möjligt oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, till att välja dans som motionsform och fritidssysselsättning. 
 • erbjuda kurser i olika dansstilar
  För att svara upp till efterfrågan och vara en attraktiv dansförening erbjuder GRRC kurser i olika dansstilar och nivåer.

Arbetsgrupp Kursadmin

 • lägga ut föreningens kurser halvårsvis
 • sköta samtliga antagningar som berör kursverksamhet
 • bokning av lokalen till kursverksamhet

Medlemmar i kommittéen: Dharmanna Helander Wigh, Mikael Karlström, Annika Alfsdotter och Agneta Eriksson

Kontaktyta i styrelsen: Hanna Markusson (kurs, dans.se)

Mailadress: kurs@grrc.nu

Arbetsgrupp Ledare

 • stötta och företräda våra instruktörer
 • länk mellan instruktörer, styrelsen och andra kommittéer
 • rekrytera nya instruktörer
 • utbilda och vidareutbilda instruktörer vid behov
 • regelbunden dialog med alla instruktörer
 • anordna aktiviteter för och möten med instruktörer för att få en bra sammanhållning
 • planera kurser med fokus på både instruktörers och deltagares bästa

Medlemmar i kommittéen: Anette Edström, Jenny Nokbin, Loise Palm och Hanna Markusson
Kontaktyta i styrelsen:
Hanna Markusson

Mailadress: ledare@grrc.nu

Trivselkommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • vara välkomnande
  Föreningens medlemmar ska känna sig välkomna och trivas i föreningen, oavsett ålder, kunskapsnivå och tidigare erfarenheter. Föreningen är lyhörd för önskemål och efterfrågan, verksamheten bygger även på delaktighet och omhändertagande av nya medlemmar.
 • vara inbjudande
  Föreningens lokaler, inredning och teknik ska var enkla, inbjudande och funktionella som stöd för verksamheten. Besökare ska känna sig trygga hos oss.

Arbetsgrupp Trivsel

 • socialdanskvällar/trivselkvällar för klubbens alla dansare
 • temakvällar för klubbens alla dansare, t.ex. följarkvällar, förarkvällar, prova på charleston, julsmörgås på julavslutning, kick off vid terminstart, halloweendans vid halloween, bussresa, socialdansläger osv.

Arbetsgrupp Café

 • beställa och fylla på varor i caféet samt tar hand om försäljningen i café
 • sammarbeta med klubbens andra kommittéer hjälpa till med inköp och bemanning i caféet under deras evenemang, t.ex. valentine swing, jack n jill tävling osv
 • köpa in avslutningsfika till samtliga kursdeltagare vid terminsavslut som delas ut av ledare.

Medlemmar i kommittéen: Ida Wenngren, Ingalill Zeeck, Laila Andersson, Viktoria Fällström, Eva Hedin och Carina Thyr Amnell.

Kontaktyta i styrelsen: Loise Palm

Mailadress: trivsel@grrc.nu

Tävlingskommittén

Kommittén ska arbeta för att:

 • vara utvecklande
  Föreningens tävlande, i alla nivåer och discipliner, ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och uppnå de individuellt satta tävlingsmålen.
 • ha stor bredd
  Föreningen ska uppmuntra och verka för att de tävlande ska finnas inom samtliga av föreningens discipliner. Föreningen ska också uppmuntra tävlande inom alla nivåer, från R-tävlingar till GP-tävlingar och nationella och internationella mästerskap.
 • vara aktiv
  Föreningen ska finnas väl representerad med många tävlanden på ett stort antal tävlingar runt om i landet. Föreningen ska även arrangera tävlingar.

Arbetsgrupp tävling

 • boka tränare och instruktörer till träningstillfällen och läger
 • regelbundna träningstillfällen i föreningens regi
 • extra träningstillfällen och läger för aktivt tävlande
 • två gånger per år bjuda in till möte för alla som ingår i tävlingsverksamhetens satsning
 • avslutningsfest för tävlande
 • rekrytera nya tävlande, utveckla befintliga tävlande och verka för att lyfta fram ungdomar inom tävlingsdansen
 • anmäla dansare till tävlingar
 • hantera tävlingslicenser för klubbens tävlande
 • anordna arrangemang i samband med tävlingar
 • beställa och dela ut tävlingskläder

Medlemmar i kommittéen: Leif Carlsson, Christoffer Persson, Jessika Lindegren, Tobbe Sellberg, och Lotta Nylén
Kontaktyta i styrelsen: Janne Eriksson

Mailadress: tavling@grrc.nu

Arbetsgrupp Tävlingsarrangör

 • anordna medlemstävlingar och klubbmästerskap

Större tävlingar beslutas av styrelsen och hanteras som ett projekt/uppdrag (tex Bockrocken/Bockbuggen):

 • ta fram förslag till budget och plan för genomförandet av tävlingen
 • säkra funktionärer
 • arrangera och söka sanktion för både Regional som Nationella tävlingar
 • säkra funktionärer och ansvariga till tävlingar enligt danssportförbundets kriterier
 • vid behov utbilda funktionäret

Medlemmar i kommittéen: Erik Engel, Gösta Amnell och Kristoffer Karlsson
Kontaktyta i styrelsen: Janne Eriksson

Mailadress: tavlingsarrangor@grrc.nu

Stödfunktion Lokal och teknik

 • drift och underhåll av lokal samt vid behov ta fram förslag till förändringar
 • drift och underhåll av tekniska utrustning och IT-miljö, tex larm, ljudanläggning, datorer
 • administrera behörigheter i många av klubbens IT-system
 • i samarbete med kassören göra en budget för driften och underhåll av lokalerna, tex. hyra, städ, möbler, byte och underhåll av data och ljudanläggningar
 • beställa och tillse att lokalerna städas löpande samt sköta kontakten med städföretaget (om det ej sker i klubbens regi)
 • administrera passagesystem samt informera tagginnehavare om de krav som ställs för innehav av tagg
 • kommunikation till fastighetsägare och fastighetsförvaltare
 • kommunikation med larmföretaget
 • kontroll av brandlarm
 • fördela P-biljetter till de P-platser som finns runt huset
 • i samarbete med kommittéerna boka och i övrigt hantera eventuell utlåning av lokalen till medlemmar

Medlemmar i kommittéen: Anders Gabert, Leif Carlsson, Dharmanna Helander Wigh och Peter Jonsson
Kontaktyta i styrelsen: Katrin Svärdell

Mailadress: lokal@grrc.nu

Stödfunktion Kommunikation och marknadsföring

Denna stödfunktion skall arbeta nära kommittéer och kontaktytor i kommande aktiviteter och i årshjulets inlagda händelser. Några månader innan en aktuell aktivitet skall personer från den aktuella kommittén vara i kontakt med Kommunikation & Marknad. Där sätter man sig ner i en arbetsgrupp med berörda för att titta över aktuell budget och tillsammans arbeta fram mål och behovet av stöd och vilka som skall göra vad. 

Medlemmar i kommittéen: Loise Palm, Hanna Markusson, Erik Westin och Katrin Svärdell
Kontaktyta i styrelsen: Erik Westin

Mailadress: kommunikation@grrc.nu