Organisationsnummer: 885001-7545

Post & besöksadress:
Gävle Rockin’ & Rollin’ Club
Kaserngatan 107
802 82 Gävle

Epost:Används till: 
styrelse@grrc.nu– Frågor och punkter som styrelsen bör ta upp på kommande styrelsemöten.
– Strategiska frågor. 
– Prova på/uppvisningsfrågor. 
kurs@grrc.nu– Frågor kring antagning och antagningsbesked. 
– Frågor kring kurs och kursutbud. 
– Önskemål om kurser. 
tavling@grrc.nu– Tävlingsfrågor. 
– Frågor ang. licens och anmälan till tävling. 
– Kontakt om du vill börja tävla. 
trivsel@grrc.nu– Frågor ang caféet. 
– Socialdansfrågor. 
– Evenemangfrågor till aktiviteter som är för socialdansare. 
tavlingsarrangor@grrc.nu– Frågor kring medlemstävlingar och klubbmästerskap. 
– Frågor ang klubbens R- och N- tävlingar (Bockrocken). 
lokal@grrc.nu– Lokalfrågor angående t.ex. larm, ventilation, golv, ljudanläggning, stolar, bord. 
– Frågor kring behörighet i taggsystem/passeringssystem. 
– Frågor kring kalendern på hemsidan.
ledare@grrc.nu– Ledarfrågor.