Styrelsen & Valberedningen 2022

Styrelsen ska arbeta för:

  • att medlemmarnas bästa ligger till grund för styrelsen verksamhet
  • inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer
  • tillvarata medlemmarnas intressen

Valberedningen:
Förslag till kommande styrelsemedlemmar förbereds av klubbens valberedning. Valberedningen år 2022 består av Leif Carlsson och Peter Jonsson. Har du personer du vill föreslå till kommande års styrelse? Kontakta: valberedning@grrc.nu

Ordförande

Sussanne Karlsson

Kassör

Christina Andersson

Ledamot

Viktor Sjösten

Suppleant (andra)

Eliza Lindén

Vice Ordförande

Hanna Markusson

Ledamot

Niclas Jonasson

Suppleant (första)

Marcus Bergqvist