Styrelsen & Valberedningen 2024

Styrelsen ska arbeta för:

  • att medlemmarnas bästa ligger till grund för styrelsen verksamhet
  • inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer
  • tillvarata medlemmarnas intressen

Valberedningen:
Förslag till kommande styrelsemedlemmar förbereds av klubbens valberedning. Valberedningen 2024 består av Annacarin Sjöholm (Ordförande), Marie Grönning, Peter Jonsson och Tobbe Sellberg. Har du personer du vill föreslå till kommande års styrelse? Kontakta: valberedning@grrc.nu

Ordförande

Susanne Karlsson

Vice ordförande

Katrin Svärdell

Kassör

Anders Gabert

Sekreterare

Christina Andersson

Ledamot

Hanna Markusson

Ledamot

Janne Eriksson

Ledamot

Loise Palm

Suppleant (första)

Erik Vestin

Suppleant (andra)

Hanna Vendin Andersson