Styrelsen & Valberedningen 2023

Styrelsen ska arbeta för:

  • att medlemmarnas bästa ligger till grund för styrelsen verksamhet
  • inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer
  • tillvarata medlemmarnas intressen

Valberedningen:
Förslag till kommande styrelsemedlemmar förbereds av klubbens valberedning. Valberedningen år 2023 består av Leif Carlsson, Anna-Carin Sjöholm och Peter Jonsson. Har du personer du vill föreslå till kommande års styrelse? Kontakta: valberedning@grrc.nu

Ordförande

Susanne Karlsson

Vice ordförande

Hanna Markusson

Ledamot

Marcus Bergqvist

Ledamot

Niclas Jonasson

Ledamot

Christina Andersson

Kassör

Anders Gabert

Sekreterare

Marie Grönning

Suppleant (första)

Katrin Svärdell

Suppleant (andra)

Vakant

Adjungerande

Loise Palm