GRRC erbjuder INTE våra medlemmar några möjligheter att betala kurser med friskvårdsmedel som förmedlas genom en extern tjänsteförmedlare.

Däremot sänds kvitton för betalda aktiviteter till samtliga deltagare på kurser. Dessa kvitton kan användas för att redovisa friskvård till den egna arbetsgivaren.